نمایش دادن همه 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

درب ضدسرقت سری CNC کد 5109 / 147 PVC

ریال88,500,000

قفل کاله 5کلید 5 سال ضمانت

دو طرف CNC

دستگیره DS 05

پاشنه چهارچوب 18

pvc 147

انبار یزد

درب ضدسرقت سری CNC کد 5320 / گردوئی روشن و طوسی

ریال99,500,000

قفل کاله 5کلید 5 سال ضمانت

دو طرف CNC

دستگیره DS 17

پاشنه چهارچوب 18

قسمت طوسی MDF خام و قسمت قهوه ایی روکش گردوئی آمریکائی می باشد .

انبار یزد

 

درب ضدسرقت سری CNC کد 5320 / گردوئی روشن و طوسی / سایز 118

ریال103,000,000

قفل کاله 5کلید 5 سال ضمانت

دو طرف CNC

دستگیره DS 17

پاشنه چهارچوب 18

قسمت طوسی MDF خام و قسمت قهوه ایی روکش گردوئی آمریکائی می باشد .

انبار یزد

درب ضدسرقت سری CNC کد 5321 / بلوط 336 و طوسی 4005Y20R /سایز 118

ریال101,500,000

قفل کاله 5کلید 5 سال ضمانت

دو طرف CNC

دستگیره DS 17

پاشنه چهارچوب 18

قسمت طوسی MDF خام  4005Y20R و قسمت قهوه ایی روکش بلوط 336 می باشد .

انبار یزد

درب ضدسرقت سری CNC کد 5323 / رنگ 8000N مات

ریال97,500,000

قفل کاله 5کلید 5 سال ضمانت

یک طرف CNC

دستگیره DS 17

پاشنه چهارچوب 18

رنگ 8000N مات

انبار یزد

 

درب ضدسرقت سری CNC کد 5323 / رنگ 8000N مات/ سایز 118

ریال101,000,000

قفل کاله 5کلید 5 سال ضمانت

یک طرف CNC

دستگیره DS 17

پاشنه چهارچوب 18

رنگ 8000N مات

انبار یزد

 

درب ضدسرقت سری CNC کد 5317 گردوئی تیره

ریال103,000,000

قفل کاله 5 کلید با 5 سال گارانتی تعویض

دو طرف CNC

روکش گردوئی تیره آمریکائی

کف پاشنه چهارچوب 18

دستگیره DS 18

انبار یزد

درب ضدسرقت سری CNC کد 5317 گردوئی تیره / سایز 118

ریال106,500,000

قفل کاله 5 کلید با 5 سال گارانتی تعویض

دو طرف CNC

روکش گردوئی تیره آمریکائی

کف پاشنه چهارچوب 18

دستگیره DS 18

انبار یزد

 

درب ضدسرقت سری CNC کد 5322 / بلوط 336 و طوسی S6000N

ریال94,500,000

قفل کاله 5کلید 5 سال ضمانت

دو طرف CNC

دستگیره DS 17

پاشنه چهارچوب 18

قسمت طوسی MDF خام S6000N و قسمت قهوه ایی روکش بلوط 336 می باشد .

انبار یزد

 

درب ضدسرقت سری برجسته کد 2104 گردوئی روشن

ریال160,000,000

قفل کاله 5 کلید 5 سال ضمانت

گردوئی روشن

دستگیره DS 05

پاشنه چهارچوب 18

انبار یزد

درب ضدسرقت سری برجسته کد 2115 بلوط 336 / دستگیره DS 05

ریال144,000,000

قفل کاله 5 کلید با 5 سال گارانتی تعویض

روکش بلوط 336 آمریکائی

دستگیره DS 05

کف پاشنه چهارچوب 18

انبار یزد

 

درب ضدسرقت سری برجسته کد 3103 گردوئی روشن

ریال151,000,000

قفل کاله 5 کلید 5 سال ضمانت

دستگیره DS 05

پاشنه چهارچوب 18

گردوئی روشن آمریکائی

انبار یزد

درب ضدسرقت سری برجسته کد 3111 / 147 PVC

ریال10,000,000

قفل کاله 5 کلید 5 سال ضمانت

یک طرف برجسته

دستگیره DS 05

پاشنه چهارچوب 18

pvc 147

انبار یزد

درب ضدسرقت سری برجسته کد 3113 راش 321

ریال136,500,000

قفل 5 کلید با 5 سال ضمانت کاله

یک طرف برجسته

راش 321

پاشنه چهارچوب 18

دستگیره DS 05

انبار یزد

 

درب ضدسرقت سری برجسته کد 3127 بلوط 329

ریال118,000,000

قفل کاله 5 کلید 5 سال ضمانت

یک طرف برجسته

دستگیره DS 05

پاشنه چهارچوب 18

انبار یزد

 

درب ضدسرقت سری برجسته کد 3129 گردوئی روشن

ریال152,000,000

قفل کاله 5 کلید 5 سال ضمانت

یک طرف برجسته

دستگیره DS 15

پاشنه چهارچوب 18

گردوئی روشن و ریشه گردو

انبار یزد

درب ضدسرقت سری برجسته کد 4112 راش 300

ریال97,500,000

قفل کاله 5 کلید 5 سال ضمانت

دستگیره DS 05

پاشنه چهارچوب 18

راش 300

انبار یزد

درب ضدسرقت سری برجسته کد 4120 / 147 PVC

ریال96,000,000

قفل کاله5 کلید 5 سال ضمانت

یک طرف برجسته

دستگیره DS05

پاشنه چهارچوب 18

PVC 147

انبار یزد

درب ضدسرقت سری برجسته کد 4120 راش 301

ریال97,500,000

قفل کاله5 کلید 5 سال ضمانت

یک طرف برجسته

دستگیره DS05

پاشنه چهارچوب 18

رنگ 301

راش

انبار یزد

درب ضدسرقت سری برجسته کد 4148 راش 300 / سایز 118

ریال104,500,000

قفل کاله 5 کلید با 5 سال گارانتی تعویض

یک طرف

روکش راش 300

کف پاشنه چهارچوب 18

دستگیره DS 05

برجسته پرکار

انبار یزد

درب ضدسرقت سری برجسته کد 6105 / پلکسی و گردوئی روشن

ریال134,000,000

قفل کاله 5 کلید 5 سال ضمانت

یک طرف برجسته

روکش پلکسی و گردوئی روشن

دستگیره DS 11

پاشنه چهارچوب 18

انبار یزد

درب ضدسرقت سری ملامینه کد 7125

ریال89,000,000

قفل کاله 5 کلید 5 سال ضمانت

پاشنه چهارچوب 18

ملامینه

دستگیره DS 17 نقره ایی

انبار یزد

درب ضدسرقت سری ملامینه کد 7101

ریال84,500,000

قفل کاله 3 کلید 5 سال ضمانت

ملامینه

دستگیره DS 12

پاشنه چهارچوب 18

انبار یزد

درب ضدسرقت سری ملامینه کد 7101 / سایز 118

ریال88,000,000

قفل کاله 3 کلید 5 سال ضمانت

ملامینه

دستگیره DS 12

پاشنه چهارچوب 18

انبار یزد

درب ضدسرقت سری ملامینه کد 7105

ریال86,000,000

قفل کاله 3 کلید 5 سال ضمانت

ملامینه

دستگیره DS11

پاشنه چهارچوب 18

انبار یزد

درب ضدسرقت سری ملامینه کد 7105 / سایز 118

ریال89,500,000

قفل کاله 3 کلید 5 سال ضمانت

ملامینه

دستگیره DS11

پاشنه چهارچوب 18

انبار یزد

درب ضدسرقت سری ملامینه کد 7107

ریال85,500,000

قفل کاله با 5 سال ضمانت   3 کلید

روکش ملامینه

پاشنه چهارچوب 18

دستگیره چوبی

انبار یزد

درب ضدسرقت سری ملامینه کد 7107 / سایز 118

ریال89,000,000

قفل کاله با 5 سال ضمانت   3 کلید

روکش ملامینه

پاشنه چهارچوب 18

دستگیره چوبی

درب ضدسرقت سری ملامینه کد 7107 / سایز 118

ریال89,000,000

قفل کاله با 5 سال ضمانت   3 کلید

روکش ملامینه

پاشنه چهارچوب 18

دستگیره چوبی

انبار یزد

درب ضدسرقت سری ملامینه کد 7118

ریال85,500,000

قفل کاله با 5 سال ضمانت   3 کلید

روکش ملامینه

پاشنه چهارچوب 18

دستگیره چوبی

انبار یزد

درب ضدسرقت یک طرف آهنی کد 9003 دکورال / سایز 118

ریال114,000,000

قفل کاله  5 کلید با 5 سال گارانتی تعویض

یک طرف آهنی و طرف دیگر ملامینه همون طرح

دستگیره DS 05

کف پاشنه چهارچوب 18

رنگ دکورال

انبار یزد